ให้คุณมองโลกกว้าง..อย่างคมชัด

กล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์

กล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์

เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ (Laser Range-Finder) เป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มความสะดวกในการวัดระยะให้แก่ผู้ใช้งาน โดยเครื่องวัดระยะจะใช้ลำแสงเลเซอร์ฉายส่งในลักษณะของสัญญาณพัลส์(Pulse)ไป ยังจุดที่ต้องการวัดเพื่อคำนวณระยะทางครับ หลักการวัดระยะทางนั้นทำโดยการคำนวณเวลาตั้งแต่เครื่องวัดระยะส่งแสงเลเซอร์ ส่งไป กระทบวัตถุที่วัดระยะทางแล้วสะท้อนกลับมายังเครื่องวัดระยะ โดยระยะที่วัดได้จะเป็นระยะขจัดครับ และเครื่องวัดระยะหลายรุ่นจะสามารถคำนวณระยะแนวราบ ระยะแนวดิ่ง หรือแม้แต่มุมให้ ข้อดี ของเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์คือสะดวกมาก โดยผู้วัดสามารถวัดระยะโดยไม่ต้องเดินไปหาวัตถุ ไม่ต้องใช้เทปวัดระยะ และสามารถวัดระยะไปยังเป้าที่ไม่สามารถลากสายวัดไปได้หรือลากสายวัดลำบาก เช่นวัดระยะข้ามแม่น้ำ ข้ามหุบเขาเป็นต้น แต่ข้อเสียของเครื่องวัดวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์คือความละเอียดครับ เนื่องจากวิธีการวัดนั้นใช้การจับเวลาการเดินทางของแสงเลเซอร์ซึ่งเร็วมากๆ ดังนั้นช่วงความละเอียดของเครื่องวัดระยะแสงเลเซอร์จะอยู่ในช่วง +0.5 - 1 เมตร ขึ้นกับระยะทางที่วัดครับ

7 รายการ

ต่อหน้า

7 รายการ

ต่อหน้า